Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Subsidie isolatieglas

In 2023 kan u ook subsidie aanvragen als u alleen één isolatiemaatregel heeft genomen. Deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. Het aantal m² te vervangen isolatieglas moet minimaal 8 m² zijn. 

De voorwaarden voor subsidie

Bekijk de flyer voor meer informatie

HR++ minimaal U 1,2 (W/m2K)
HR+++ (triple) U 0,7
Vacuümglas U 0,4

Wist u dat met isolatieglas HR++ in uw woning bespaart u jaarlijks gemiddeld 20-30 m3 gas per m2 glas. Afhankelijk van uw energieleverancier is dat al gauw € 240 tot € 400 per jaar wat u uitspaart aan energiekosten (op basis van energie prijzen voor 2022).

Uw huis blijft warmer

U voelt minder
kou en tocht

U heeft betere geluidsisolatie

Tweevoudig isolatieglas

Is dubbel glas met een coating en een isolerend gas tussen de glasbladen, waardoor het heel goed isoleert.

Subsidie* € 53,- per m2. Dit bedrag is ook van toepassing bij vacuümglas.

Drievoudig isolatieglas

Bestaat uit 3 glasbladen met een coating en isolerend glas.

Subsidie* € 150,- per m2

*netto glas oppervlakte in de thermische schil (met minimum grootte van 0,5 m2 per raam)

Lees hier de voorwaarden
 1. Kiest u voor 1 isolatiemaatregel (bijv. isolerende beglazing), dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen.
  Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn (bijv. spouw-, gevel-, dak- of vloerisolatie) of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 2. Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn.
  U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++ glas en Triple kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren. U telt het aantal m2 dan bij het glas op.
 3. Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
 4. Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas dan moet dit er vervanging van bestaand glas zijn.
 5. Bij de toepassing van Triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 6. Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 7. Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK vrij blaasmiddel.
 8. De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 9. U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
 10. U heeft geen recht op ISDE-subsidie als al een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) is verstrekt. Is die andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als uw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.
Tips!
 1. Combineer het plaatsen van HR++ of triple glas met dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten) of vloerisolatie en krijg ongeveer 20% van de kosten terug.
  Kijk voor alle voorwaarden op Subsidie energiebesparing eigen huis.
 2. Enkel glas is niet meer van deze tijd. Voor het klimaat en jouw woonplezier is het goed om dit overal in huis te vervangen door triple glas of HR++ glas, ook als je kozijnen nog goed zijn.
 3. Heb je gewoon dubbelglas in je woonkamer en keuken? Voor je woongenot en het milieu is het de moeite waard om dit te vervangen door HR++ glas of triple glas.
 4. Ventileren is belangrijk.
  Laat ventilatieroosters boven het glas plaatsen of zorg voor klepraampjes die je open kunt zetten.

Stappenplan aanvraag subsidie voor woningeigenaren

In een aantal eenvoudige stappen kunt u uw aanvraag indienen. Stap-voor-stap wordt het u uitgelegd. Vergeet u niet bij stap 5 het bewijsstuk mee te sturen?

Stap 1: Hoe goed zijn uw ramen geïsoleerd?
Hoe goed zijn uw ramen geïsoleerd? En welk type isolatieglas is voor u de beste keus? Vraag het glasbedrijf, aangesloten bij OnderhoudNL, om advies en een kostenbegroting
Stap 2: Maak een keuze

Maak een keuze uit de maatregelen die u wilt nemen. Op rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde vindt u een handig stappenplan zodat u uw aanvraag goed kunt
voorbereiden.

Stap 3: Controleren

Controleer voor aanschaf of de maatregel die u kiest (of het product dat in de offerte staat) daadwerkelijk in de maatregelenlijst hoogrendementsglas voorkomt. Als een product niet op de lijst staat, kunt u aanvragen of dit product (voorzien van de bijbehorende technische documentatie) kan worden toegevoegd. Klik hier voor de lijst.

Stap 4: Laat de isolatiematerialen installeren

Voordat u de subsidie kunt aanvragen dient u de maatregelen eerst uit te voeren. De uitvoering hiervan dient u altijd door een deskundig installateur te laten installeren. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

Vraag nu een offerte aan of Bel ons voor een afspraak

Stap 5: Subsidie aanvragen

Als u bovenstaande stappen gevolgd heeft kunt u nu uw aanvraag indienen. Dit kan via deze link. Houd deze zaken bij de hand:

 1. Uw DigiD
 2. Factuur en betaalbewijs isolatiemaatregel;
 3. Omschrijving van het product, typenummer, naam van het merk of fabrikant;
 4. Aanschafdatum;
 5. Adres van de woningeigenaar en het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier;
 6. Datum van de installatie/het aanbrengen;
 7. Bedrag en de datum van de betaling;
 8. Meldcode van de isolatiemaatregel dat u gekocht heeft.

Aanvullend bewijs bij isolatiemaatregelen – glas en kozijnen

 1. Netto oppervlakte glas en/of m2 van de kozijnpanelen per kozijn;
 2. Diktes (isolatiewaarden inclusief de u-waarde);
 3. Indien van toepassing de kozijnstaat merk, type en het bijbehorende frame;
 4. Een uitwerking van afmetingen en uitvoering;
 5. Aanverwante werkzaamheden die door het bouwbedrijf zijn uitgevoerd.

Indien het gaat om een energiebesparende maatregel, ten minste één foto per energiebesparende isolatiemaatregel, genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal.

Nadere informatie over de aanvraagvoorwaarden: rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden

Over Isolatiemaatregelen

Wilt u zich eerst meer oriënteren op de keuze voor de isolatiemaatregelen? Lees daarover meer

Rekentool ISDE voor woningeigenaren

Met deze tool kun je berekenen hoeveel subsidie u kunt verwachten.

Contact

Of ga naar

Offerte aanvragen

  Wat kunnen we voor u doen?

  dienstAangesloten bij Onderhoud NL Garantie
  dienstGediplomeerde medewerkers in dienst
  dienstKlantgericht en we zijn u snel van dienst
  dienstVakkundig glas en schilderwerk sinds 1991
  dienstAangesloten bij Onderhoud NL Garantie
  dienstGediplomeerde medewerkers in dienst
  dienstKlantgericht en we zijn u snel van dienst
  dienstJarenlange garantie op buitenschilderwerk
  dienst10 jaar garantie op isolatieglas