Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

Subsidie isolatieglas

Het is mogelijk om vanaf 2 september 2019 subsidie aan te vragen als u minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen hebt uitgevoerd. Waarvan isolatieglas één van die maatregelen is. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u deze aan te vragen.

De voorwaarden voor subsidie

Soort glasTussenwoningHoekwoningVrijstaandEtageSubsidie bedrag
HR++10 m/212 m/215 m/28 m/2€ 35,- p/m2
Triple HR++10 m/212 m/215 m/28 m/2€ 100,- p/m2
HR++ minimaal U 1,2 (W/m2K)
HR+++ (triple) U 0,7

Wist u dat met isolatieglas HR++ in uw woning bespaart u jaarlijks gemiddeld 20-30 m3 gas per m2 glas. Afhankelijk van uw energieleverancier is dat al gauw € 240 tot € 400 per jaar wat u uitspaart aan energiekosten.

Tweevoudig isolatieglas

Is dubbel glas met een coating en een isolerend gas tussen de glasbladen, waardoor het heel goed isoleert.

Subsidie* € 35,- per m2

Drievoudig isolatieglas

Bestaat uit 3 glasbladen met een coating en isolerend glas.

Subsidie* € 100,- per m2

*netto glas oppervlakte in de thermische schil (met minimum grootte van 0,5 m2 per raam)

Lees hier de voorwaarden
 1. Kiest u voor 1 isolatiemaatregel (bijv. isolerende beglazing), dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen.
  Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn (bijv. spouw-, gevel-, dak- of vloerisolatie) of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 2. Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn.
  U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++ glas en Triple kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren. U telt het aantal m2 dan bij het glas op.
 3. Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
 4. Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas dan moet dit er vervanging van bestaand glas zijn.
 5. Bij de toepassing van Triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 6. Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 7. Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK vrij blaasmiddel.
 8. De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 9. U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
 10. U heeft geen recht op ISDE-subsidie als al een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) is verstrekt. Is die andere subsidie van een gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam? Dan geldt deze voorwaarde niet als uw ISDE-aanvraag is ingediend op of na 21 april 2021.
Tips!
 1. Combineer het plaatsen van HR++ of triple glas met dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten) of vloerisolatie en krijg ongeveer 20% van de kosten terug.
  Kijk voor alle voorwaarden op Subsidie energiebesparing eigen huis.
 2. Enkel glas is niet meer van deze tijd. Voor het klimaat en jouw woonplezier is het goed om dit overal in huis te vervangen door triple glas of HR++ glas, ook als je kozijnen nog goed zijn.
 3. Heb je gewoon dubbelglas in je woonkamer en keuken? Voor je woongenot en het milieu is het de moeite waard om dit te vervangen door HR++ glas of triple glas.
 4. Ventileren is belangrijk.
  Laat ventilatieroosters boven het glas plaatsen of zorg voor klepraampjes die je open kunt zetten.
Subsidiebedragen en isolatiewaardes
Soort glasSubsidie per m2Minimaal vereiste m2Maximaal m2Maximale U-waarde (W/m2K)
HR++€3510451,2
Kozijnenpanelen€151,2
Isolerende deuren€351,5
Triple glas€10010450,7
Kozijnenpanelen€750,7
Isolerende deuren€1001

Stappenplan aanvraag subsidie voor woningeigenaren

In een aantal eenvoudige stappen kunt u uw aanvraag indienen. Stap-voor-stap wordt het u uitgelegd. Vergeet u niet bij stap 5 het bewijsstuk mee te sturen?

Stap 1: Maak een keuze

Als u weet welke maatregelen u gaat nemen in uw woning en de voorwaarden kent, ga dan naar stap 2.
De voorwaarden per maatregel kunt u vinden op deze link.

Stap 2: Controleer uw maatregel in de lijsten

Wij adviseren u voordat u een aanschaf doet voor een isolatiemaatregel, eerst te controleren of het betreffende isolatiemaatregel wel voldoet aan de eisen.
Staat uw maatregel op de lijst? Kies dan de meldcode van het apparaat in uw aanvraag. De meldcode betekent dat de keuze die u maakt voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.
Het kan voorkomen dat uw maatregel niet op de lijst vermeld staat.
U kunt dan alsnog een aanvraag doen. Stuur de productbeschrijving en technische documentatie mee. Blijkt bij controle dat uw gekozen isolatiemaatregel niet voldoet aan de eisen? Dan heeft u helaas geen recht op subsidie.

Zie Maatregelenlijst Hoogrendementsglas

Stap 4: Laat de isolatiematerialen installeren

Voordat u de subsidie kunt aanvragen dient u de maatregelen eerst uit te voeren. De uitvoering hiervan dient u altijd door een deskundig installateur te laten installeren. Vraag de installateur een bewijs van de installatie, bijvoorbeeld een factuur of inbedrijfsstellingsformulier.

Vraag nu een offerte aan of Bel ons voor een afspraak

Stap 5: Aanvraag voorbereiden

Als u bovenstaande stappen gevolgd heeft kunt u nu uw aanvraag indienen. Houd deze zaken bij de hand:

 1. Uw DigiD
 2. Factuur en betaalbewijs isolatiemaatregel;
 3. Omschrijving van het product, typenummer, naam van het merk of fabrikant;
 4. Aanschafdatum;
 5. Adres van de woningeigenaar en het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier;
 6. Datum van de installatie/het aanbrengen;
 7. Bedrag en de datum van de betaling;
 8. Meldcode van de isolatiemaatregel dat u gekocht heeft.

Aanvullend bewijs bij isolatiemaatregelen – glas en kozijnen

 1. Netto oppervlakte glas en/of m2 van de kozijnpanelen per kozijn;
 2. Diktes (isolatiewaarden inclusief de u-waarde);
 3. Indien van toepassing de kozijnstaat merk, type en het bijbehorende frame;
 4. Een uitwerking van afmetingen en uitvoering;
 5. Aanverwante werkzaamheden die door het bouwbedrijf zijn uitgevoerd.

Indien het gaat om een energiebesparende maatregel, ten minste één foto per energiebesparende isolatiemaatregel, genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, met daarop zichtbaar de naam, merk, soort, en dikte van het isolatiemateriaal.

Stap 3: Koop uw isolatiemateriaal

De isolatiematerialen kunt u aanschaffen. Bewaar altijd goed het aanschaf bewijs en het betaalbewijs. Het aanschaf bewijs kan een getekende offerte of een opdrachtbevestiging per e-mail zijn waarop of waarin de maatregel staat.
Het betaalbewijs is een bewijs dat u betaald heeft. Denk hierbij aan een factuur waarop de leverancier aangeeft dat het is betaald of een rekeningoverzicht waarop te zien is dat het betreffende bedrag is afgeschreven.

Vraag nu een offerte aan of Bel ons voor een afspraak

Stap 6: Subsidie aanvragen

Als u bovenstaande stappen gevolgd heeft kunt u nu uw aanvraag indienen. U kunt de subsidie uiterlijk 12 maanden na de installatie aanvragen.

 • Voert u meerdere maatregelen op verschillende momenten? Dan gaan de 12 maanden in vanaf het moment dat u de eerste maatregel heeft uitgevoerd.
 • Vraag je subsidie aan voor 1 isolatiemaatregel? Dan moet de aanvraag altijd bestaan uit 2 maatregelen. Een combinatie van maatregelen vraagt u in 1 keer aan.
 • Wilt u iemand anders machtigen (optioneel)?
  Als u de aanvraag door iemand anders wilt laten doen, kan dat. Vul het samen in. De gemachtigde kan daarna met zijn/haar DigiD of eHerkenningsmiddel (niveau 1) inloggen en de aanvraag indienen.
Over Isolatiemaatregelen

Wilt u zich eerst meer oriënteren op de keuze voor de isolatiemaatregelen? Lees daarover meer

Rekentool ISDE voor woningeigenaren

Met deze tool kun je berekenen hoeveel subsidie u kunt verwachten.

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!

   

  dienstAangesloten bij Onderhoud NL Garantie
  dienstGediplomeerde medewerkers in dienst
  dienstKlantgericht en we zijn u snel van dienst
  dienstVakkundig glas en schilderwerk sinds 1991
  dienstAangesloten bij Onderhoud NL Garantie
  dienstGediplomeerde medewerkers in dienst
  dienstKlantgericht en we zijn u snel van dienst
  dienstJarenlange garantie op buitenschilderwerk
  dienst10 jaar garantie op isolatieglas